Най-нови документи


Вътрешна информация от 02.07.2024

Изтегли документ

Вътрешна информация от 13.07.2023

Изтегли документ

Вътрешна информация от 12.09.2022

Изтегли документ

Вътрешна информация от 06.07.2022

Изтегли документ

Вътрешна информация от 08.06.2022

Изтегли документ

Вътрешна информация от 08.03.2022

Изтегли документ

Архив документи

Устав:


Устав

Актуален устав на дружеството от 28.06.2022

Проспекти:


Регистрационен документ
Резюме на проспект
Документ за предлаганите акции

МФОМеждинен финансов отчет към 31.03.2010 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2010 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2010 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2011 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2011 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2011 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2012 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2012 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2012 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2012 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2013 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2013 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2013 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2013 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2014 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2014 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2014 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2015 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2015 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2015 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2016 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2016 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2020 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2020 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2021 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2022 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2022 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2023 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.


ГФО


Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2023 г.


Политика за възнагражденията


Доклад за прилагане на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на СД
Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на СДОСА


Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.05.2018 г.Протокол от Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 - Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.
Материали по т. 1 - Декларация за добро корпоративно управление за 2017 г.
Материали по т. 1 - Информация относно практики за добро корпоративно управление за 2017 г.
Материали по т. 2 - Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.
Материали по т. 3 - Доклад на одитния комитет за 2017 г.
Материали по т. 4 - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството през 2017 г.
Материали по т. 5 - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2017 г.
Материали по т. 6 и т. 7 - Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2018 г.
Материали по т. 9
Декларация по чл.100н
Образец на пълномощно

Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 13.07.2017 г.


Протокол от Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 - Предложение на Съвета на директорите
Материали по т. 1 - Декларации по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО
Материали по т. 1 - Диплома за висше образование
Материали по т. 1 - Диплома за висше образование
Материали по т. 1 - Диплома за висше образование
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 26.05.2017 г.


Протокол от Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 - Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
Материали по т. 1 - Декларация за добро корпоративно управление за 2016 г.
Материали по т. 1 - Информация относно практики за добро корпоративно управление за 2016 г.
Материали по т. 2 - Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.
Материали по т. 3 - Доклад на одитния комитет за 2016 г.
Материали по т. 4 - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството през 2016 г.
Материали по т. 5 - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2016 г.
Материали по т. 6 и т. 7 - Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2017 г.
Материали по т. 9 - Освобождаване на Одитния комитет на Дружеството и избор на нов Одитен комитет
Материали по т. 10 - Приемане на статут на Одитния комитет
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 16.05.2016 г.


Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 - Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
Материали по т. 2 - Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015 г.
Материали по т. 3 - Доклад на одитния комитет за 2015 г.
Материали по т. 4 - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплъщане на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството през 2015 г.
Материали по т. 5 - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2015 г.
Материали по т. 6 и т. 7 - Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2016 г.
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 15.05.2015 г.


Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 - Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
Материали по т. 2 - Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.
Материали по т. 3 - Доклад на одитния комитет за 2014 г.
Материали по т. 4 - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството през 2014 г.
Материали по т. 5 - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2014 г.
Материали по т. 6 и т.8 - Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
Материали по т. 7 - Освобождаване на член на СД и избиране на нов член на СД - дипломи
Материали по т. 7 - Освобождаване на член на СД и избиране на нов член на СД - предложение
Материали по т. 7 - Освобождаване на член на СД и избиране на нов член на СД - свидетелство за съдимост
Материали по т. 8 - Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
Материали по т. 9 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2015 г.
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 09.06.2014 г.


Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 - Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
Материали по т. 2 - Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.
Материали по т. 3 - Доклад на одитния комитет за 2013 г.
Материали по т. 4 - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2013 г.
Материали по т. 5 - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
Материали по т. 6 - Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
Материали по т. 7 - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и до освобождаването им от длъжност
Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
Образец на пълномощно

Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 12.03.2014 г.


Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 от дневния ред - Предложение на Съвета на директорите
Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация по чл. 8, ал. 2 от ЗДСИЦ
Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК
Материали по т. 1 от дневния ред - Диплома за завършено висше образование
Материали по т. 1 от дневния ред - Диплома за завършено висше образование
Материали по т. 1 от дневния ред - Свидетелство за съдимост
Материали по т. 2 и т. 3 от дневния ред - Предложения на Съвета на директорите
Материали по т. 4 от дневния ред - Предложение за изменение на Устава
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2013


Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 от дневния ред - Доклад за дейността на СД през 2012 г.
Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2012 г.
Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2012 г.
Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за 2012 г.
Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - ГФО за 2012 г.
Материали по т. 7 от дневния ред - Предложение за избор на одитор за 2013 г.
Материали по т. 8 от дневния ред - Политика за определяне и изплащане възнагражденията на СД
Образец на пълномощно


ОСА - Нови документиПокана за свикване на Общо събрание на акционерите

Материали по т. 1 - Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Материали по т. 1 - Декларация за добро корпоративно управление за 2018 г.

Материали по т. 1 - Информация относно практики за добро корпоративно управление за 2018 г.

Материали по т. 2 - Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

Материали по т. 3 - Доклад на одитния комитет за 2018 г.

Материали по т. 4 - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството през 2018 г.

Материали по т. 5 - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2018 г.

Материали по т. 6 и т. 7 - Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2019 г.

Образец на пълномощно

Протокол от проведено на 28.05.2019 г. редовно общо събрание на акционерите

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 - Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Материали по т. 1 - Декларация за добро корпоративно управление за 2019 г.

Материали по т. 1 - Информация относно практики за добро корпоративно управление за 2019 г.

Материали по т. 2 - Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Материали по т. 3 - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството през 2019 г.

Материали по т. 4 - Доклад на регистрирания одитор

Материали по т. 5 и т. 6 - Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Материали по т. 7 - Доклад на одитния комитет за 2019

Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2020 г.

Материали по т. 9 - Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите - Свидетелство за съдимост

Материали по т. 9 - Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите - предложение на СД

Материали по т. 9 - Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите - Диплома за завършено висше образование

Материали по т. 9 - Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите - Декларация по чл. 8 ЗДСИЦ

Материали по т. 9 - Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите - Декларация по чл. 116а1 ЗППЦК

Материали по т. 9 - Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите - Декларация по чл. 114б ЗППЦК

Протокол от проведено на 28.07.2020 г. редовно общо събрание на акционерите

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2020 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2020 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2020 г.

Материали по т. 7 - Доклад на одитния комитет за 2020

Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2021 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 28.05.2021 г.

Протокол от проведено на 28.05.2021 г. редовно общо събрание на акционерите

Образец на пълномощно

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите насрочено за 08.03.2022 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Уведомление от рег. одитор

Материали по т. 2 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет - предложение за промяна на одитор

Протокол на Съвета на директорите за свикване на извънредно ОСА

Протокол от проведено на 08.03.2022 г. извънредно общо събрание на акционерите

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2021 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2021 г.

Материали по т. 5 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2021 г. Пояснителни бележки

Материали по т. 5 от дневния ред - Декларация по чл. 100н ЗППЦК

Материали по т. 7 - Доклад на одитния комитет за 2021

Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2022 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Одобрен Устав на дружеството 2022

Материали по т. 9 от дневния ред - Решение на КФН за одобряване на Устав на дружеството 2022

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 28.06.2022 г.

Протокол от проведено на 28.06.2022 г. редовно общо събрание на акционерите

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите насрочено за 08.10.2022 г.

Материали по точките от дневния ред - Мотивиран доклад по чл. 114 от ЗППЦК

Образец на пълномощно

Протокол от проведено на 08.10.2022 г. извънредно общо събрание на акционерите

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2022 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2022 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Декларация на регистрирания одитор по чл. 100н ЗППЦК..

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2022 г.

Материали по т. 5 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2022 г. Пояснителни бележки

Материали по т. 7 - Доклад на одитния комитет за 2022

Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2023 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 28.05.2023 г.

Протокол от проведено на 28.05.2023 г. редовно общо събрание на акционерите

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2023 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Декларация на регистрирания одитор по чл. 100н ЗППЦК.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2023 г.

Материали по т. 5 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2023 г. Пояснителни бележки

Материали по т. 7 - Доклад на одитния комитет за 2023

Материали по т. 8 - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2024 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 28.05.2024 г.

Протокол от проведено на 28.05.2024 г. редовно общо събрание на акционерите

Образец на пълномощно

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите насрочено за 12.08.2024 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Мотивиран доклад

Материали по т. 1 от дневния ред - Счетоводна справка