Всички Новини


Най-актуални


„Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София в качеството на Инвеститор сключи договор за строителство с „Електрисити“ЕООД, за ЕТАП 1.2 от Комплекс от 2 бр. многофамилни жилищни сгради.


„Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София в качеството на Инвеститор сключи договор за строителство с „Електрисити“ЕООД, за ЕТАП 1 от Комплекс от 3 бр. многофамилни жилищни сгради.


„АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ промени състава на Съвета на директорите си.


„АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ смени директора си за връзки с инвеститорите


„АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ смени директора си за връзки с инвеститорите


АРКО ТАУЪРС АДСИЦ С НОВО ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО


АРКО ТАУЪРС И ИНВЕСТОР.БГ АД С ДОГОВОР ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИФОРМАЦИЯ


АРКО ТАУЪРС АДСИЦ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Архив


2009-11-16 - "АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ С 32 500 броя нови акции


2008-04-21 - "АРКО ТАУЪРС" АДСИЦ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ


2008-04-05 - „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ ПРИКЛЮЧИ С ПРЕГОВОРИТЕ ОКОЛО ИНВЕСТИЦИОННИЯ СИ ПРОЕКТ


2007-04-11 - „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗ ОТ КФН